Sawano

  Sawano
  Open 12:00-13:00
  18:00-20:00
  Day off Sunday
  Phone +81-(0)08514-6-0181
  Address 367 Urago, Nishinoshima-cho, Oki-gun, Shimane-ken
  Original Menu Genkidon
  GenkiRamen
  Web Page
  • Sawano
  • Sawano