Inoue

  Inoue
  Open 18:00-21:00
  Day off Sunday
  Phone +81-(0)08514-6-1229
  Address 654 Urago, Nishinoshima-cho, Oki-gun, Shimane-ken
  Original Menu
  Web Page